Konkurs “Plavo-zeleni svet” za najbolju amatersku fotografiju prirode

Centar za unapređenje životne sredine u saradnji sa Telenor fondacijom uz podršku Grada Beograda – Sekretarijata za zaštitu životne sredine objavljuje Konkurs “Plavo-zeleni svet” za najbolju amatersku fotografiju prirode Konkurs je otvoren od 09.07. do 20.08.2013. godine. Autori mogu da konkurišu sa najviše 3 fotografije, veličine do 2 MB, koje će dostaviti elektronskim putem. Jedina […]

Nastavi

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena

FOND ZA MLADE TALENTE Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2013/14. godinu. Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2013. godine. Pravo na stipendiju imaju studenti koji upisuju studije drugog i trećeg […]

Nastavi

Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE   POKRAJINE VOJVODINE Konkurs za dodelu kratkoročnih kredita za finansiranje izvoza 1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana. Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara. 2. KORISNICI KREDITA Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica […]

Nastavi