Konkurs – takmičenje ideja

Konkursi

idea racePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – takmičenje ideja

Konkurs traje: 17.07.2013. do 13.09.2013.

Projekat „APP4INNO – Uspostavljanje i promocija novih pristupa i sredstava za jačanje konkurentnosti primarnog sektora i inovacija u Jugoistočnoj Evropi“, ko-finansiran od strane Transnacionalnog programa saradnje Jugoistočna Evropa, ima za cilj da promoviše nove pristupe za jačanje inovativnosti i tehnološki transfer u primarnom sektoru. Projektom upravlja „Veneto Agricoltura“ iz Italije i sprovodi ga transnacionalno partnerstvo koje uključuje javne institucije iz Bugarske, Grčke, Mađarske, Rumunije, Albanije, Hrvatske, Srbije i Ukrajine . Naučni institut za prehrambene tehnologije FINS, Regionalna agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo su partneri na projektu i aktivno implementiraju projektne aktivnosti, čime se unapređuje efikasnost poljoprivredno-prehrambenog lanca i proizvodnje tipičnih lokanih proizvoda. Relevantne informacije o projektu mogu se naći na www.app4inno.com. APP4INNO Projekat predviđa uspostavljanje „Transnacionalne stalne platforme za konkurentnost primarnog sektora“, odnosno MSP platforme za podršku koju čine zaposleni navedenih partnera, sa ciljem doprinosa jačanju konkurentnosti preduzeća iz prehrambene industrije. U okviru svojih aktivnosti,“Transnacionalna stalna platforma za konkurentnosti primarnog sektora“ pokreće „Takmičenje ideja“ koje je usmereno na izbor inovativnih predloga projekta i podršku njihovoj implementaciji ainteresovana preduzeća mogu podneti predlog projekta i, u skladu sa pravilima takmičenja, najbolje inovativne ideje e biti i abrane i na ra ene besplatnom te ničkom podrškom koj e reali ovati kvalifikovani stručnjaci.

Konkurs je otvoren za ideje mikro, malih i srednjih (MSP), koja posluju u poljoprivrddnom prehrambenom sektoru

Link