Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti poboljšanja ekonomskog položaja žena

Konkursi

MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti poboljšanja ekonomskog položaja žena na lokalnom nivou

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa International Management Group (IMG) uz finansijsku podršku Švedske objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve organizacije civilnog društva sve koje se bave rodnom ravnopravnošću i osnaživanjem žena i imaju saradnju sa telom za rodnu ravnopravnost na nivou lokalne samouprave.

U okviru ovog konkursa finansiraće se projekti koji za cilj imaju podršku realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja žena kroz realizaciju aktivnosti čiji je cilj unapređenje ekonomskog položaja žena ili stvaranju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja žena i realizaciju definisanih aktivnosti čiji je cilj unapređenje ekonomskog položaja žena.

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme prelaziti ukupan iznos od 15 000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa čine:
• Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1
• Tabelarni budžet – Dokument 2
• Narativni budžet – Dokument 3
• Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta
• Uputstvo za popunjavanje budžeta

Celokupnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata.

Formulari, pravila i uputstvo su dostupni na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju bilo kakvog odstupanja, engleska verzija je važeća.

Dokumentacija se može preuzeti sa sajtova Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), International Management Group (www.img-int.org deo „News“) kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

International Management Group
Za: SWE17 konkurs
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd

Konkurs je otvoren od 03.10. 2011. godine, a krajnji rok za prijem prijava je 03.11.2011. godine do 12 časova. Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu gender@img-int.org