Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

Konkursi

DAAD BeogradNEMAČKA SLUŽBA ZA AKADEMSKU RAZMENU

Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

Krug aplikanata: Studenti i istraživači.

Započeti i/ili osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija Srbije i Nemačke, proširiti akademsku razmenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima iz Srbije.

Oblast podrške
– letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata,
– master studije na nemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Nemačkoj,
– doktorske studije (na nemačkom ili engleskom jeziku),
– studijski boravak za doktorante, postdoktorante i profesore,
– akademska razmena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odseka u Srbiji i Nemačkoj,
Letnji kursevi/intenzivni kursevi jezika: 1–2 meseca
Studijski boravak: 1–3, do 10 meseci (kraći), 10 meseci do jedne godine
Master studije: 12–24 meseci
Doktorske studije: do 36 meseci

Rok za predaju dokumentacije: 15. novembar 2013.

Link