Obaveštenje srednjoškolcima!

Konkursi

school_bus cartoonOPŠTINA KANJIŽA

Obaveštenje srednjoškolcima!

Obaveštavamo učenike srednjih škola koji svakodnevno koriste sredstva međumesnog saobraćaja radi redovnog pohađanja nastave da je ponovo raspisan KONKURS za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenike.

Konkurs je otvoren od 11. januara 2013. godine do 18. januara 2013. godine.

Moli se svaki učenik da se na konkurs javi sa odgovarajućom dokumentacijom ZA VREME KONKURSNOG ROKA u Kanjiži, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, u sobi 2. ) ili službeniku mesne kancelarije u naseljima opštine Kanjiža.

Učenici koji su u prvom polugodištu koristili participaciju moraju da OBNOVE zahtev za drugo polugodište u konkursnom roku sa priloženom fotokopijom đačke knjižice (doneti na uvid!) o prvom polugodištu u gore pomenutim kancelarijama.

Link