Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2019/2020. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2019/2020. godini Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji: je državljanin Republike Srbije, ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu pre raspisivanja konkursa, upisuje prvi put bilo koju godinu osnovnih studija, odnosno osnovnih akademskih studija sa zvanjem prvog stepena akademskih studija (Bachelor), diplomskih akademskih studija […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža u 2019. godini I Sredstva iz budžeta opštine Kanjiža u 2019. godini za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica na teritoriji opštine Kanjiža dodeljuju se u visini od 1.800.000,00 (jedanmilionosamstohiljada) dinara. II Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju crkvene opštine tradicionalnih […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi -opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata u kulturi u 2019. godini Sredstva za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi iz budžeta opštine Kanjiža u 2019. godini dodeljuju se u visini od 2.300.000,00 dinara. Javni konkurs se odnosi na projekte u kulturi iz sledećih oblasti: 1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo); 2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, […]

Nastavi