Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Javni poziv za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2019. godini Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2019. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 18/2018) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u iznosu od 700.000,00 dinara. […]

Nastavi

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika u opštini Kanjiža Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji: 1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža 2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg obrazovanja 3. školuju se na teret budžeta 4. prvi put […]

Nastavi

Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2018/2019. godini

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za dodelu studentskih stipendija u 2018/2019. godini I. USLOVI ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U 2018/2019. godini iz sredstava budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se studentske stipendije za sticanje sledećih deficitarnih zanimanja: Pravo na studentsku stipendiju ima kandidat koji: • je državljanin Republike Srbije, • ima prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža najmanje jednu godinu […]

Nastavi