Objavljen poziv za učešće u programu “Think and Link”

Konkursi

EVROPSKI FOND ZA BALKAN

Objavljen poziv za učešće u programu “Think and Link”

Evropski fond za Balkan (EFB) objavio je poziv za učešće u programu regionalnih politika “Think and Link”, koji podstiče kreiranje inkluzivnih politika zasnovanih na podacima u području Zapadnog Balkana, putem iniciranja istraživačkih projekata relevantnih sa stanovišta kopenhagenskih kriterijuma, a koji su posvećeni izgradnji kapaciteta na regionalnom nivou.

Program je namenjen “think-tank” grupama, nevladinim organizacijama i nezavisnim institucijama orijentisanim na donošenje politika, kao i istraživačkim timovima relevatnog tematskog usmerenja. Programom “Think and Link” predviđeni su: finansiranje istraživačkog projekta, pomoć kroz izgradnju kapaciteta i program umrežavanja, kao i mentorska podrška.

Rok za prijavljivanje ističe 20. februara 2013. godine.

Više informacija potražite na adresi: http://balkanfund.org/2012/12/call-for-applications-think-and-link-regional-policy-programme/