Sufinansiranje prvih izdanja kapitalnih dela

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE
Sufinansiranje prvih izdanja kapitalnih dela

Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture u 2009. godini

Pravo učešća na konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću. Izdavaštvo mora da bude primarna, a ne sporedna ili povremena poslovna aktivnost podnosioca projekta. Svaki izdavač može podneti ne više od tri prijave na ovaj konkurs.

Pod pojmom «kapitalno delo» podrazumeva se izdavački poduhvat (edicija, enciklopedijsko izdanje, leksikografsko izdanje, monografija, antologija) iz sledećih oblasti:

  • književnost
  • umetnost (istorija i teorija umetnosti, umetničke monografije, studije, istraživanja, pregledi svih umetničkih disciplina)
  • humanističke i društvene nauke u oblasti kulture

Izdavač će imati obavezu da projekat realizuje u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Svi projekti koji budu realizovani pre Odluke ministra po ovom konkursu neće dobiti finansijsku podršku Ministarstva kulture.

Način podrške: Ministarstvo kulture podržaće projekat najviše do 70% ukupnih troškova prikazanih u konkursnom formularu.

Prijave na Konkurs podnose se od 26. januara do 1.aprila 2009. godine