Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2012. godini

I. RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2012. godini projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 37.120.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 17.920.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 19.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), za sledeće tematske oblasti:

•    Zaštita nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa 16.440.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba 11.000.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba
u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj  1.000.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih zajednica 5.600.000,00 dinara
•    Programi tradicionalnih manifestacija 3.080.000,00 dinara

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava