Korišćenje biomase u pet poljoprivrednih škola u Vojvodini

Vesti

Pet poljoprivrednih škola u Vojvodini dobiće ukupno 10 miliona dinara za korišćenje biomase u energetske svrhe. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava potpisali su Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine Radoslav Striković i direktori poljoprivrednih škola. Sredstva su raspoređena za školske projekte na konkursu na temu „Korišćenje sopstvene biomase u energetske svrhe u poljoprivrednim školama“ i to poljoprivrednim školama u Futogu, Baču, Bačkoj Topoli, Zrenjaninu i Somboru.

Direktorka Poljoprivredne škole sa domom učenika u Futogu Željka Miličić zahvalila se Vladi AP Vojvodine na dodeljenim podsticajnim i bespovratnim sredstvima, koja je ova škola dobila. Novac će se usmeriti za zagrevanje školskog objekta i doma za učenike na biomasu, a tome prethodi nabavka i montaža nove kotlarnice i postrojenja za centralno grejanje, tako da će se ovaj iznos od 2,36 miliona dinara uložiti u to.

Poljoprivredna škola u Baču dobila je sredstva u iznosu od 2,239 miliona dinara, koje će iskoristiti za adaptaciju i sanaciju postojeće kotlarnice na biomasu, kao i za instalaciju za grejanje plastenika i staklenika. Srednja poljoprivredno prehrambena škola u Somboru će iznos od 1,92 miliona dinara iskoristiti za nabavku i montažu nove kotlarnice na biomasu sa instalacijom, dok će škola u Bačkoj Topoli iznos od 1,68 miliona dinara upotrebiti za sređivanje postojeće kotlarnice na biomasu i sistema centralnog grejanja sa akumulatorom toplote. Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu sredstva od 1,79 miliona dinara upotrebiće za kupovinu kotla na biomasu sa akumulatorom toplote.

Sekretar Striković je tim povodom objasnio značaj korišćenja obnovljivih izvora energije, naročito za one objekte kao što su poljoprivredne srednje škole, koje imaju i zemlju iz koje se može crpeti biomasa i sa njom zagrevati kako objekat škole, tako i druge školske prostorije. Sledeće godine u planu ovog Sekretarijata je opremanje studentskih domova u Vojvodini sa sistemima solarnih kolektora, koji su još jedan vid korišćenja energije sunčeve svetlosti, pa samim tim i to je obnovljiv izvor energije.