Sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2011. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

  1. zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
  2. zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
  3. zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
  4. zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
  5. zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
  6. zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
  7. bibliotečko-informacione delatnosti.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe Republike Srbije.

Cilj konkursa je očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije za izbor projekata.

Merila za izbor projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji se može preuzeti sa Internet stranice Ministarstva kulture, odeljak Propisi.

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koji ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti, u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijave na Konkurs dostaviti:

  1. poštom ili lično na Pisarnici Ministarstva kulture (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs za kulturno nasleđe», pojedinačno za svaki projekat;
  2. u 4 primerka na Obrascu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2011. godinu (u daljem tekstu Obrazac za sve oblasti konkursa), uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na Internet stranici Ministarstva kulture, odeljak Konkursi.

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94).

Obrazac za prijavu na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku, na adresu: dusica.zivkovic@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:

“Prijava na konkurs – nepokretno kultuirno nasleđe“
“Prijava na konkurs – arheološko nasleđe“
„Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe“
“Prijava na konkurs – nematerijalno kultuirno nasleđe
„Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe“
„Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost“
„Prijava na konkurs – stare i retke bibliotečke građe“

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 11. decembra 2010. godine do 11. januara 2011. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva kulture, odeljak Konkursi.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/3398-514, svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

Link