Poziv na prezentaciju

Vesti

MODELI I ALATI LOKALNOG I REGIONALNOG RAZVOJA i ELEKTRONSKE UPRAVE

Prezentaciju će održati Deloitte, Beograd sa saradnicima.

Prezentacija će u najkraćim crtama prikazati poslovna rešenja koje ovaj globalni lider na polju savetodavnih usluga primenju u saradnji sa javnim i korporativnim sektorom i prikazati regonalno prihvaćana rešenja:

•    kako optimalno iskoristiti razvojni potencijal
•    kako struktuirati priritete i pratiti realizaciju projekata
•    kako obezbediti neophodna sredstva
•    kako uspostaviti efikasnu i pristupačnu e-opštinu

Kome preporučujemo prezentaciju:
–    predsednicima opštine,
–    načelnicima opštine,
–    načelnicima finansije,
–    osobama zadužene za razvoj opštine/grada i
–    IT osobama.

Prezentacija će se održati u Velikoj sali Gradske kuće u Kanjiži (Glavni trg 1.), sa početkom u 9.00 časova, dana 18 januara 2011. godine (utorak), sa sledećom agendom:

09.00   Prikaz prezentacije
10.30   Pitanja i odgovori