Dodela kompjutera seoskim udruženjima žena

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine

Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem omogućavanja razmene informacija sa drugim organizacijama i institucijama, koje se bave unapređenjem politike ravnopravnosti polova i unapređivanja rada seoskih organizacija, u svrhu organizovanja edukativnih i promotivnih skupova, kao i pokretanja procesa ekonomskog osnaživanja žena.

Kompjuteri, u ukupnoj vrednosti od 5.300.000,00 dinara, biće obezbeđeni iz sredstava finansijske podrške Austrijske razvojne agencije, u okviru realizacije Projekta „Strateško partnerstvo u podršci Programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine”.

Pravo učešća

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu: Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, koje imaju sedište u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.

Podnošenje zahteva i rok

Učešće na Javnom pozivu organizacije mogu prijaviti podnošenjem Zahteva za dodelu kompjutera za potrebe rada organizacije, Komisiji za dodelu kompjutera, na adresu Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera“.

Uz Zahtev podneti:

– Dokaz o registraciji organizacije;

– Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);

– Opis dosadašnjih aktivnosti i realizovanih projekata;

– Plan aktivnosti organizacije u narednom periodu.

Kriterijumi za dodelu kompjutera

1.  Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;

2.  Informatička opremljenost organizacije;

3.  Izveštaj o realizaciji dobijenih sredstava po dosadašnjim konkursima

Donošenje odluke o dodeli kompjutera

Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o organizacijama, kojima će biti dodeljeni kompjuteri, doneće pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, tel. 021 487 46 10 begin_of_the_skype_highlighting              021 487 46 10      end_of_the_skype_highlighting ili putem elektronske pošte na anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 30.10.2010. godine.

Link