Program MATRA

Konkursi

KingdomNetherlandsColoured-31AMBASADA HOLANDIJE

Program MATRA

Ko može da konkuriše: Organizacije civilnog društva i neprofitne obrazovne institucije.

Matra je veliki program kojim rukovodi Ministarstvo spoljnih poslova Holandije i pomoću koga Holandija pruža pomoć zemljama u Jugoistočnoj Evropi koje su kandidati za pristupanje EU.

Opšti cilj programa Matra jeste uspostavljanje pluralističke demokratije utemeljene u vladavini prava, sa prostorom za dijalog vlade i civilnog društva; izgradnja kapaciteta i osnaživanje institucija civilnog društva i vlade, kao i jačanje bilateralnih odnosa.

Pod okriljem MATRA, Ambasada Holandije u Beogradu podržava aktivnosti organizacija civilnog društva i neprofitnih obrazovnih ustanova u Srbiji i Crnoj Gori koje unapređuju proces promena u sledećim oblastima:
– zakonodavstvo i pravosuđe,
– državna uprava / javni red / policija,
– ljudska prava i integracija manjina.

Ne postoji rok za prijavljivanje; program je otvoren čitave godine do utroška sredstava. Predlozi projekata su predmet razmatranja na sastancima projektnog odbora koji se održavaju čitave godine. Ne postoji strog raspored održavanja ovih sastanaka, ali uglavnom se sastaju kvartalno, u zavisnosti od broja primljenih prijava tokom datog perioda.

Rok: 31. decembar 2015. godine.

Detaljnije