Finansiranje zapošljavanja pripravnika

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
Finansiranje zapošljavanja pripravnika

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme, na teritoriji APV

Javni poziv za finansiranje zapošljavanja pripravnika na određeno vreme na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tektu: Javni poziv) raspisuje se za finansiranje zapošljavanja nezaposlenih lica u svojstvu

pripravnika sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom, kod poslodavaca, u trajanju od 12 meseci. Za vreme trajanja stručnog osposobljavanja pripravnika

POSLODAVAC OSTVARUJE PRAVO NA

mesečni iznos finansijskih sredstava po pripravniku, od:

1) 37.500,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa visokom stručnom spremom.

2) 27. 800,00 dinara u bruto iznosu za lica sa sa višom i srednjom stručnom spremom.

Bruto iznos iz tačke 1. i 2. ovog stava predstavlja zaradu pripravnika sa pripadajućim porezima i doprinosima.

Iznosi iz tačke 1. i 2. ovog stava, isplaćivaće se poslodavcu za tri meseca unapred, uz odgovarajuću garanciju, za ukupno 10 meseci u toku pripravničkog staža koji traje 12 meseci.

Poslodavcu koji ne obezbedi odgovarajuća sredstva obezbeđenja, navedeni iznosi će se refundirati svakog meseca po podnošenju dokaza o isplaćenoj bruto zaradi pripravnika.

USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVOM POZIVU

1. Poslodavci (preduzetnici, pravna lica i druge organizacije koji nisu direktni i indi

rektni budžetski korisnici),

2. Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

3. Poslodavci koji su solvetni;

4. Poslodavci koji su ispunili ugovorne obaveze po programima Sekretarijata i Nacionalne službe za zapošljavanje.

OBAVEZE POSLODAVCA

1. Poslodavac je u obavezi da pripravniku isplati dve zarade, i to u visini od najmanje minimalne bruto zarade, tako što će jednu zaradu isplatiti u šestom mesecu, a drugu u devetom mesecu trajanja pripravničkog staža;

2. da u roku od 15 dana, od dana dostavljanja Odluke o dodeli sredstava, zasnuje radni odnos sa pripravnikom na određeno vreme, u trajanju od 12 meseci, te da mu nakon isteka pripravničkog staža omogući uslove za polaganje stručnog ispita i izda odgovarajuće uverenje o stručnoj

opsposobljenosti;

3. da nije smanjivao broj zaposlenih od 01.04.2009. godine i da ne smanjuje broj zaposlenih za vreme trajanja pripravničkog staža;

4. da mesečno uplaćuje zaradu i pripadajuće poreze i doprinose zaposlenom pripravniku i da o tome dostavi overenu fotokopiju OD obrasca iz prethodnog

tromesečja, kao uslov za isplatu sredstava za naredna tri meseca nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ.

5. da predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala na teritoriji AP Vojvodine omogući kontrolu uslova rada i realizaciju ugovornih obaveza.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2009. godini

zp8497586rq