Omladinski fond

Forum Sid – Centar za rad sa mladima i ONO (Omladinska nevladina organizacija) Omladinski fond Cilj programa/projekta Omladinski Fond je program koji obezbeđuje finansijska sredstva za projekte koje sprovode mladi. Glavna ideja ovog programa je da se pruži finansijska pomoć programima koje vode mladi, da se obrazuju članovi upravnog odbora u smislu sticanja znanja i […]

Nastavi

Balkanski fond za kulturne inicijative

Evropska fondacija za kulturu „European Cultural Foundation“ Balkanski fond za kulturne inicijative Naziv programa Balkanski fond za kulturne inicijative Cilj programa/projekta Sredstva se dodeljuju nezavisnim kulturnim projektima u regionu Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, SCG i Kosovo) i to je suštinski zadatak ECF-a. U proširenoj Evropskoj uniji, u kojoj postoji manjak fondova za […]

Nastavi

Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji

Development Alternatives, Inc. Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji Development Alternatives, Inc. (u saradnji sa CHF International i Booz Allen Hamilton) – USAID partner u Srbiji Naziv programa Program za krizne situacije i ekonomsku sigurnost u Srbiji  (Serbia Contingency Planning and Economic Security Program) Cilj programa/projekta Povećanje ljudske sigurnosti u ugroženim područjima […]

Nastavi