Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Konkurs za prekvalifikaciju nezaposlenih

Konkurs za učešće u finansiranju programa prkvelifikacije/dokvalifikacije nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca

Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu NSZ) u skladu sa Programom rada NSZ za 2009. godinu, raspisuje Konkurs za učešće u finansiranju programa prekvalifikacije/dokvalifikacije (u daljem tekstu: program) 2.589 nezaposlenih lica za potrebe poslodavaca.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija nezaposlenih lica se organizuje za potrebe poslodavaca u slučaju da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje nema nezaposlenih lica traženog zanimanja ili ne poseduju znanja i veštine neophodne za rad na slobodnim poslovima.

Prekvalifikacija/dokvalifikacija može se realizovati:

– po internom programu poslodavca

– kombinovano, po programu poslodavca i obrazovne ustanove i u skladu sa nivoima stručne pripreme :

Nivo 1: Demonstracija do 1 nedelje

Nije potrebno radno iskustvo niti prethodna znanja i veštine za obavljanje poslova.

Nezaposlenima je potrebno nekoliko dana, a manje od 40 časova obuke da bi mogli da se uvedu u posao. Obično im iskusniji radnik pokazuje kako se radi, a lica na obuci prate instrukcije i ponavljaju operacije.

Nivo 2: Osnovni nivo pripreme do 4 nedelje

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koje se odnose na posao mogu biti korisni, ali se obično ne zahtevaju. Nezaposlenima je potrebno od 40 do 160 časova obuke da bi mogli da steknu praktična znanja i veštine, najčešće radeći sa iskusnijim radnicima. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za pružanje usluga.

Nivo 3: Srednji nivo pripreme do 8 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine relevantna za obavljanje posla se uglavnom

zahtevaju. Nezaposlenima je potrebno od 160 do 320 časova obuke da steknu praktična u1079 çnanja i veštine i osposobe se za samostalan rad, najčešće radeći sa iskusnijim radnicima i kroz kombinovanje kraće teorijske pripreme i prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja

i veština za rad na složenijim industrijskim mašinama.

Nivo 4: Viši srednji nivo pripreme do 12 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 320 do 480 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje kraće teorijske pripreme i intenzivnije prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za rad na poslovima višeg nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije.

Nivo 5: Viši nivo pripreme do 16 nedelja

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 480 do 640 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje teorijske pripreme i intenzivnije prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje znanja i veština za rad na poslovima višeg nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije. Za obavljanje nekih poslova se zahteva licenca ili atest.

Nivo 6: Ekstenzivni nivo pripreme do 24 nedelje

Prethodno radno iskustvo, znanja i veštine koja se odnose na obavljanje posla se zahtevaju.

Nezaposlenima je potrebno od 640 do 1040 časova obuke da steknu odgovarajuće kvalifikacije i osposobe se za samostalan rad, najčešće kroz kombinovanje duže teorijske pripreme i intenzivne prakse. Ovi poslovi često podrazumevaju korišćenje visokog nivoa složenosti u oblasti usluga i industrije. Standardizacija zanimanja najčešće podrazumeva sticanje formalnih kvalifikacija ili licenci za obavljanje posla.

Uslovi

Pravo na učešće u finansiranju programa imaju pravna lica na području Republike Srbije koja su:

– registrovana u Agenciji za privredne registre,

– redovno uplaćuju doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih

– ispunila ugovorne obaveze u poslednje 3 godine po programu prekvalifikacije i dokvalifikacije za potrebe poznatog poslodavca (ukoliko su korišćena sredstva).

Konkurs traje do popunjenja predviđene kvote, a najkasnije do 20.12.2009. godine

zp8497586rq