Konkurs poslodavcima

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Konkurs za poslodavce – Dodela subvencije za zapošljavanje i stručno osposobljavanje 10 hiljada pripravnika

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: NSZ) raspisuju Konkurs za dodelu subvencija za stručno sposobljavanje i zapošljavanje deset hiljada pripravnika zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme.

Za vreme trajanja pripravničkog staža, poslodavac ostvaruje pravo na:

– subvenciju u mesečnom iznosu od:

I 20.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem, u trajanju do 12 meseci.

II 18.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa višim ili v

isokim trogodišnjim obrazovanjem u trajanju do 9 meseci, sa mogućnošću produžetka za 3 meseca.

III 16.000 dinara, za neto-platu pripravnika sa srednjim obrazovanjem u trajanju do 6 meseci, sa mogućnošću produžetka za 6 meseci.

– refundaciju svih troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji idu na teret zaposlenog i poslodavca.

PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU IMAJU:

1) Poslodavci koji pripadaju privatnom sektoru

2) Poslodavci koji redovno uplaćuju poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;

3) Poslodavci koji su solventni;

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev najbližoj jedinici NZS prema mestu rada pripravnika, a najkasnije do 20.12.2009. godine odnosno do popunjenja kvote.

zp8497586rq