Zapis sa oznakom ‘NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE’

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu. Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 16.09.2015.godine.

Detaljnije

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom

Javni rad invalidNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica i nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2015. godini

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je do 20.07.2015. godine

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći u 2015. godini

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, o čemu će Nacionalna služba izdtai saopštenje za javnost.

Detaljnije

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranјe novih radnih mesta u 2015. godini

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava izdvojenih za ovu namenu.

Detaljnije

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini

Detaljnije

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za učešće u finansiranјu programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranјu programa obuke na zahtev poslodavca u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanјa praktičnih znanјa u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa uslova za polaganјe stručnog ispita u 2015. godini

Detaljnije

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručna praksa u cilju sticanјa posebnih praktičnih znanјa i veština u 2015. godini

Detaljnije