Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2024. godini Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2024. godini Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa srednjim obrazovanjem u 2024. godini Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za […]

Nastavi

Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE Javni poziv za učešće u finansiranju mere obuka na zahtev poslodavca u 2022. godini Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2022. godini Javni poziv za realizaciju mere pripravništva za mlade sa visokim obrazovanjem u 2022. godini Javni konkurs za subvenciju zarade […]

Nastavi

Javni poziv za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera za obuke

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE  Javni poziv za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera za obuke Pilot obuka za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera podrazumeva uključivanje nezaposlenih u obuke za tržište rada koje za rezultat imaju sticanje znanja i veština, koje doprinose povećanju nivoa zapošljivosti ili […]

Nastavi