Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture u romskim podstandardnim naseljima

Konkursi

SKGO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture u romskim podstandardnim naseljima i to:

 • Vodovoda
 • Javne rasvete
 • Kanalizacije
 • Parcelacije i preparcelacije
  u cilju stvaranja tehničkog osnova za infrastrukturno opremanje i uređenje romskih podstandardnih naselja na teritoriji Republike Srbije.

I Uslovi konkursa

 • Ukupan iznos sredstava po ovom javnom konkursu je 11.795.350,00 din
 • Iznos sredstava koji se dodeljuje po pojedinačnom zahtevu za finansiranje ne može preći iznos od 1.072.305,00 din.
 • Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave (JLS) sa teritorije Republike Srbije koja na svojoj teritoriji ima podstandardna romska naselja; gradske opštine mogu da apliciraju na konkurs u partnerstvu sa Gradom osnivačem
 • Aplikant (JLS ili gradska opština) može konkurisati samo sa jednim zahtevom za finansiranje
 • Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije od strane JLS dozvoljeno je do 50% ukupne vrednosti Projekta

II Potrebna dokumentacija

 • Prijava na konkurs dostavlja se SKGO na obrascu koji je objavljen na sajtu http://www.skgo.org/konkursi
 • Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave (ili gradska opština) u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

III Rokovi i način podnošenja prijave

 • Krajnji rok za dostavljanje prijava je: 5. mart 2020. godine (do 15.00 časova u slučaju lične dostave).
 • Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
 • Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte ili neposredno na adresu:
  Stalna konferencija gradova i opština
  Makedonska 22/8, 11000 Beograd, sa naznakom
  PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA
  Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma
  “Prijava na konkurs za dodelu sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture“

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Miščević, adresa elektronske pošte: igor.miscevic@skgo.org.

Detaljnije