Unapređenje socijalne zaštite

Konkursi

FOND ZA SOCIJALNE INOVACIJE
Unapređenje socijalne zaštite

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje socijalne zaštite u Republici Srbiji

Podrška osnivanju i unapređenju rada dnevnih boravaka

Fond za socijalne inovacije (FSI) je, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvom rada i socijalne politike (MRSP) Republike Srbije, uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), uputio javni poziv zainteresovanim stranama da podnesu predloge projekata koji za cilj imaju osnivanje i  unapređenje rada dnevnih boravaka. Sredstva za ovaj konkurs, u iznosu od 370.000 evra obezbeđena su iz donacije EU.

Segmenti konkursa:
Osnivanje i podrška dnevnim boravcima su planirani kroz dva segmenta:

1. Konkurs za organizaciju koja bi pružala konsultantsku podršku akterima u lokalnim zajednicama koji učestvuju u osnivanju i realizaciji usluge dnevnih boravaka, u domenu upravljanja, obučavanja, strukturisanja usluga i institucionalizacije.

2. Poziv za

podnošenje predloga projekata za osnivanje i podršku dnevnim boravcima. Konkurs je namenjen onim opštinama koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Podnosioci prijava mogu biti:
Za prvi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: registrovana domaća udruženja građana (nevladine organizacije), univerzitetske i naučne institucije (fakulteti, instituti), preduzeća koja pružaju konsultantske usluge.

Za drugi segment konkursa podnosioci prijava mogu biti: opštine koje nemaju institucionalizovane dnevne boravke, usvojile su strateške planove razvoja ili unapređenja socijalne zaštite i kao prioritet u okviru strateškog ili akcionog plana navele potrebu za ustanovljenjem usluga vaninstitucionalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Rok za dostavu je 17. april  2009. godine.

zp8497586rq