Fond za žene Ujedinjenih nacija

UNIFEM Fond za žene Ujedinjenih nacija Naziv programa Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava Unapređenje ženskih prava za demokratsko upravljanje i mir u jugoistočnoj Evropi Cilj programa/projekta Cilj je da se osigura odgovarajuće uključivanje žena u razvojnim aktivnostima kroz obezbeđivanje podrške za inovativne i eksperimentalne aktivnosti koje koriste ženama Oblast podrške Osnažiti posvećenost, kapacitet i […]

Nastavi

Fond Mame Keš za žene

Mama Keš „Mama Cash“ Fond Mame Keš za žene Naziv programa Fond Mame Keš namenjen je ženama. Cilj programa/projekta Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava Oblast podrške Mama Keš pomaže finansijski grupe koje […]

Nastavi