Suzbijanje ekstremističkih ideologija

Konkursi

extremismFONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Suzbijanje ekstremističkih ideologija

Cilj programa

• Smanjivanje podložnosti za prihvatanje i podržavanje ekstremističkih stavova i ideologija.

Očekivani ishodi programskih aktivnosti

• Unapređeno znanje o novim uzrocima ekstremizma.
• Intenzivirano zagovaranje i afirmisanje novih javnih politika usmerenih na poboljšanje položaja “gubitnika tranzicije“.
• Osnaženo delovanje novih aktera civilnog društva koji na inovativne načine razotkrivaju i problematizuju trendove političke i društvene radikalizacije.

Kontakt
Radmila Maslovarić, koordinatorka programa
E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Predlozi projekata primaju se tokom cele godine.

Link