Bespovratna sredstva NVO-ima

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE
Bespovratna sredstva NVO-ima

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Cilj programa je podsticanje i unapređenje lokalnog i regionalnog društveno-ekonomskog razvoja, dinamičnija saradnja javnog, nevladinog i privatnog sektora, podsticanje preduzetničkih aktivnosti, privlačenje stranih investicija i povećanje stepena zaposlenosti.

Aplikanti: Pravo na podnošenje zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava imaju nevladine organizacije:

  • koje su registrovane kao udruženja građana u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu ili Ministarstvu unutrašnjih poslova;
  • koje deluju najmanje dve godine;
  • koje su podnele popunjen zahtev u skladu sa namenom korišćenja sredstava;
  • koje za iste aktivnosti i projekte do sada nisu koristile budžetska sredstva.

Finansiranje: Minimalna suma koja se dodeljuje po zahtevu za dodelu sredstava je 200.000,00 din, a maksimalna 1.500.000,00 dinara, bez PDV.

Trajanje projekta: do 15. novembra 2009. godine

Rok za prijavu: 13. april 2009. godine