Fond za žene Ujedinjenih nacija

Konkursi

UNIFEM
Fond za žene Ujedinjenih nacija

Naziv programa

Odgovornost za zaštitu ženskih ljudskih prava

Unapređenje ženskih prava za demokratsko upravljanje i mir u jugoistočnoj Evropi

Cilj programa/projekta

Cilj je da se osigura odgovarajuće uključivanje žena u razvojnim aktivnostima kroz obezbeđivanje podrške za inovativne i eksperimentalne aktivnosti koje koriste ženama

Oblast podrške

Osnažiti posvećenost, kapacitet i odgovornost ključnih vladinih institucija za podršku rodne jednakosti (RJ) i ženskih ljudskih prava (ŽLJP) kroz partnerstvo sa civilnim društvom, i poboljšati kapacitet onih koji zastupaju rodnu ravnopravnost da koriste globalne okvire, mehanizme i alatke za unapređenje ljudskih prava u ciljanim zemljama.

Geografska oblast

Republika Srb

http://goexback.com/ text your ex back

ija

Ko može da konkuriše?

Vladine agencije (institucije) i nevladine organizacije čiji cilj je da promoviše rodnu jednakost kroz inovativne programe.

Konkursna procedura i vremenski rok

Nije navedeno – biće objavljen konkurs za svaku programsku komponentu, kojim će se definisati tražene procedure i rokovi.

Minimalni-maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije navedeno – zavisi od specifičnih zahteva u vezi sa projektima. Uobičajeno je do 30,000US$

Trajanje projekta

Zavisi od vrste projekta.

Ograničenja

Nije navedeno.

Posebni zahtevi

Nije navedeno.

Kontakt

UNIFEM Projektna kancelarija Beograd (Project office Belgrade)

Internacionalnih brigada 69, 11000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 2040 400

E-mail: info.serbia@unifem.org

zp8497586rq