Fond Mame Keš za žene

Konkursi

Mama Keš
„Mama Cash“
Fond Mame Keš za žene

Naziv programa
Fond Mame Keš namenjen je ženama.

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava

Oblast podrške

Mama Keš pomaže finansijski grupe koje kroz svoj rad osnažuju ženska prava u svojoj zemlji ili regiji, kroz grantove opšte podrške, projektne grantove i grantove za putovanja.

Mama Keš daje prioritet projektima i inicijativama koje dolaze iz Centralne i Istočne Evrope, kao i projektima koji dolaze iz više zemalja. Uopšteno, prioriteti u Evropi su:

Telesni integritet; ekonomska pravda; umetnost, kultura i mediji; angažovanje i učestvovanje.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

Ženske organizacije. Mama Keš ima opšte kri

terijume koje organizacije moraju da ispunjavaju da bi mogle da konkurišu. Više detalja možete naći na http://www.mamacash.org/page.php?id=785

Konkursna procedura i vremenski rok
Uslov: popuniti konkursnu prijavu sa detaljnim opisom projekta. Razmatranje predloga projekta traje oko 3 meseca.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

500 – 20.000 EUR

Trajanje projekta
1 dan – 1 godina

Ograničenja & posebni zahtevi
Vidi gornji tekst; Mama Keš ne podržava projekte čiji je cilj ostvarivanje prihoda, projekte za smanjenje siromaštva, grupe čiji su lideri muškarci.

Kontakt

Mama Cash

Stategic Grantmaking Department

P.O. Box 15686

1001 ND Amsterdam

The Netherlands

E-Mail: info@mamacash.nl

Fax: +31(0) 20 689 46 47

www.mamacash.nl


zp8497586rq