Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Konkursi

Međunarodni centar Ulof Palme
Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

“The Ulof Palme International Center”

Naziv programa

Podrška civilnom društvu na zapadnom Balkanu

Cilj programa/projekta

  1. Građani učestvuju u procesu odlučivanja:
  2. Organizacije civilnog društva i lokalne uprave koji mogu u potpunosti da iskoriste proces pristupanja EU i da u njemu učestvuju

Oblast podrške

Demokratizacija

Geografska oblast

Republika Srbija

Ko može da konkuriše?

Nevladine organizacije registrovane na teritoriji Srbije

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekta se podnose jednom godisnje, rok je 1. septembar. Odluka se donosi do kraja godine, a projekat se sprovodi od 1. januara. Vise informacija na: www.palmecenter.org

http://capturehislove.com advice for relationship

/ProjectHandeling/Western%20Balkan%20Program/Application.aspx

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos nije odredjen (nije praksa da projekat bude ispod 10 000 Eura). Maksimalni iznos je 50 000 Eura. Za organizacije kojima se po prvi put odobrava projekat limit je 20 000 Eura

Trajanje projekta

Do 12 meseci (1. januar – 31. decembar)

Ograničenja

Ne može se konkurisati sa projektom koji već finansira neki od implementacionih partnera Švedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (SIDA)

Posebni zahtevi

/

Kontakt

Danilo Milić, Menadžer programa

Zmaj Jovina 34, 11 000 Beograd, Srbija

Tel: +381 11 3283 079; Mob: +381 63 435245, Faks: +381 11 3283 602

E-mail: danilo.milic@palmecenter.se

www.palmecenter.se

zp8497586rq