Program pomoći civilnom društvu 2020

Konkursi

EVROPSKA KOMISIJA

Program pomoći civilnom društvu 2020

Rok za prijavu na konkurs
18.05.2021 do 15 h

Ko može da konkuriše?
• Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu
od 100,000 do 900,000 €

Vrsta podrške
Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
• Ekonomska i razvojna politika/planiranje

Životna sredina i klimatske promene
• Zaštita životne sredine

Civilno društvo
• Civilno društvo

Ostalo
• spoljne, bezbednosne i odbrambene politike

Ciljna grupa podrške
• Organizacije civilnog društva

Geografska oblast podrške
• Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta
od 24 do 32 meseca

Posebni zahtevi donatora
Da bi se prijavile na ovaj poziv za podnošenje predloga projekata, organizacije moraju da se registruju u PADOR-u i podnesu prijavu u PROSPECT (videti odeljak 2.2.2 smernica). Da bi se aplikanti lakše upoznali sa sistemom pre onlajn podnošenja, informativna sesija biće organizovana 15. aprila 2021. u 15:00. Prijavljivanje za informativnu sesiju mejlom do 7. aprila 2021. na delegacii-serbia-fcs@eeas.europa.eu, navodeći: ime, prezime, nacionalnost i e-adresu osoba koje će učestvovati, kao i njihovu organizaciju (najviše dva učesnika po organizaciji)

Link do konkursa
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1617335015019&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171528

Izvor