Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

UPRAVA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je dva konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje NABAVKA NOVE OPREME ZA NAVODNJAVANJE Pravo na korišćenje sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje i to za opremu nabavljenu u 2021. godini može da ostvari: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2) naučnoistraživačka […]

Nastavi