POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO – Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2024. godini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2024. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 12. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 25/19 i 92/23-autentično tumačenje), Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu („Službeni list APV”, broj 45/23) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2024. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2024. godini hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama – za koje se sredstva ne obezbeđuju na osnovu ugovora zaključenog s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove i dr. izuzev troškova tekućeg održavanja objekata i prostorija i tekućeg servisiranja medicinske, nemedicinske opreme, prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema – sa ukupno 150.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Odlukom o postupku i kriterijumima za dodelu budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina („Službeni list APV”, broj 2/24), koja je dostupna i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljena na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2024. godinu.

Predmet konkursa jesu hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama – za koje se sredstva ne obezbeđuju na osnovu ugovora zaključenog s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, osnovane sredstvima u javnoj svojini, u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 42 (tel.487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs – od 17. januara 2024. godine do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu, a najkasnije do 15. decembra 2024. godine.

Detaljnije