Program Perspektiva za održivost

Konkursi

trag fondacijaTRAG FONDACIJA

Program Perspektiva za održivost

Program Perspektiva za održivost ima za cilj da podstakne organizacije civilnog društva, kao i mreže organizacija da strateški promišljaju i koriste inovativne filantropske i fandrejzing prakse kako bi postale dugoročno održive i poslužile kao model ostalim organizacijama civilnog društva u postizanju održivosti.
Ovaj program je osmišljen sa ciljem da pomogne organizacijama /mrežama civilnog društva da dugoročno reše pitanje svoje održivosti. Program će se sprovoditi u dve faze – proces  prikupljanja sredstava i mečing donacija za realizaciju projektnih aktivnosti.

Projekti sa kojima se prijavljuju organizacije civilnog društva/mreže treba primarno da budu u skladu sa misijom organizacije/mreže i da budu od šireg značaja za civilno i društvo uopšte. U tom smislu projekti su tematski neograničeni i treba da budu usmereni na rešavanje konkretnih problema koji su relevantni za širu zajednicu i veći broj ljudi.
Neophodno je da projekti imaju potencijal za prikupljanje sredstava i da su dugoročno održivi. Projekti treba da pokažu da imaju dobar i realan plan održivosti,  kao i da će isti biti orijentisan na nezavisne izvore finansiranja poput donacija od pojedinaca, privrede i ekonomskih (dohodovanih) aktivnosti organizacija/mreža.
Maksimalan iznos donacije je 30.000 USD po organizaciji/mreži i biće dodeljen odabranim organizacijama/mrežama kao mečing donacija. Mečing donacija  je donacija čiji iznos zavisi od iznosa prikupljenih sredstava i dodeljuje se u odnosu 1:2, a do maksimalnog iznosa od 15.000 dolara po organizaciji /mreži (npr. ukoliko udruženje prikupi 10.000 dolara Trag fondacija donira 20.000 dolara).

Organizacije/mreže koje budu uključene u program, uz finansijsku podršku od 10.000 USD i konsultativnu pomoć Trag fondacije, prikupljaće sredstva za svoje projekte u zajednicama u kojima deluju i šire, a Trag će udvostručiti prikupljeni iznos do maksimalne sume predviđene programom.

Rok za podnošenje prijava je 23. oktobar do 17h.

Preuzmite detalje i prijavni formular.

Program Perspektiva za održivost  sprovodi Trag Fondacija (bivši BCIF) u okviru programa Građansko društvo za budućnost, u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Link