Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju zapošljavanja istraživača‐povratnika iz inostranstva, prema sledećim uslovima:
1. Da prijavu, uz saglasnost istraživača‐povratnika, podnosi registrovana naučnoistraživačka organizacija
2. Da istraživač za koga se podnosi prijava ispunjava sledeće uslove:
− da je neprekidno, najmanje 5 godina, proveo u inostranstvu obavljajući delatnost u vezi sa stručnim usavršavanjem ili naučnu produkciju u oblasti za koju se predlaže
− da stečenim naučnim zvanjem i naučnom produkcijom ispunjava uslove za predloženo radno
mesto
3. Da prijavu prethodno verifikuje Nastavno veća fakulteta ili Naučno veće instituta.

Pravo prijaljivanja kandidata imaju registrovane naučno istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje su donele odluku o potrebi prihvatanja kandidata i imaju pismenu saglasnost kandidata za angažovanje u toj naučno istraživačkoj ustanovi.

Prednost prilikom odlučivanja imaju oni kandidati koji su pre odlaska u inostranstvo već obavljali delatnost u naučno istraživačkim institucijama i čija je naučna produkcija značajnim delom realizovana u prioritetnoj oblasti navedenoj u tački 2. ovog konkursa.

Sufinansiranje radnih mesta biće odobreno u skladu sa strukturom budžeta Pokrajinske vlade i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara za 2015. godinu.

Potrebna dokumentacija:
–    Potpisan i overen obrazac prijave naučnoistraživačke institucije
–    Odluka o potrebi prihvatanja kandidata
–    Pismena saglasnost kandidata za angažovanje na predloženom radnom mestu u naučno istraživačkoj ustanovi
–    Stručna biografija kandidata sa naučnom produkcijom

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 01. decembra 2015. godine.

Prijave u dva primerka i potrebna dokumentacija se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije