Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. godini

Konkursi

RAS

Javni poziv za učešće u programu podrške privrednim društvima za ulazak u lance dobavljača multinacionalnih kompanija u 2022. godini

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na učešće u Programu i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:
1. da je Podnosilac prijave registrovan u APR, odnosno upisan u odgovarajući registar privrednih društava, najkasnije do 1. januara 2019. godine;
2. da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
3. da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
4. da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći;
5. da Podnosilac prijave nije povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem;
6. da Podnosilac prijave ne ispunjava uslove za sticanje statusa MNK ili nije povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK, u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva;
7. Podnosilac prijave koji je povezan sa grupacijom koja ispunjava uslove za sticanje statusa MNK i koji je povezan sa kupcem ili potencijalnim kupcem koji ispunjava uslove za sticanje statusa MNK može učestovati u Programu ukoliko efekat učešća rezultira uvođenjem inovativnog proizvoda;
8. da Podnosilac prijave nije neopravdano odustao od učešća u prethodnim Programima;
9. da učešće Podnosioca prijave u prethodnim Programima nije okončano zbog pasivnog držanja Podnosioca prijave zbog kojeg prethodni Program nije mogao biti realizovan;
10. da prethodno zaključen Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava sa Podnosiocem prijave nije raskinut zbog neizvršenja ugovornih obaveza.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Bespovratna sredstva se mogu se dodeliti za realizaciju mera intervencija pod kojima se podrazumeva podrška za ulaganje u materijalnu imovinu, podrška za ulaganje u nematerijalnu imovinu, konsultantska podrška, kao i podrška za uspostavljanje saradnje sa MNK.

Korisnik može ostvariti pravo na jednu ili više mera intervencije u skladu sa potrebama poslovanja, dostavljenim Pismom preporuke MNK/Pismom preporuke Dobavljača MNK kao i ostvarenim bodovima nakon okončanja postupka dijagnostike poslovnih performansi.

Javni poziv je otvoren do 24.01.2023. godine.

Kontakt:
Kneza Milosa 12,
11000 Beograd, Serbia
office@ras.gov.rs
+381 11 3398 900

Detaljnije