EIT Food open call: RIS Inspire Programmes

Konkursi

EVROPSKA UNIJA

EIT Food open call: RIS Inspire Programmes

Inspire programi podižu svest o globalnim izazovima u vezi sa hranom i promovišu preduzetništvo kao mogući put u karijeri. Programi uvećavaju preduzetnički kapacitet učesnika i unapređuju nameru da osnuju sopstvene preduzetničke projekte.

Ciljna grupa programa Inspire uključuje studente, istraživače, preduzetnike i profesionalce, koji imaju koristi od dobijanja visokokvalitetnog iskustva učenja od akademskih članova uz inovativne nastavne metode, kao i praktičnu obuku u saradnji sa industrijskim partnerima i etabliranim početnicima iz prehrambenog sektora.

Rok za podnošenje predloga projekata je 20 mart 2022, 23:59 CET. Sve aplikacije moraju biti poslate mejlom do navedenog roka na engleskom jeziku na sledeću adresu:
Ime kontakt osobe: for the attention of Dr. Maarten van der Kamp

E-mail: education@eitfood.eu

Predmet mejla: Inspire programmes Contributor

Da bi se prijavili, konzorcijumi će morati da popune aplikacioni formular koji će predstavljati predlog aktivnosti sa detaljima o uspostavljanju konzorcijuma, opisom projektne ideje i njenog uticaja, kao i sa detaljnim budžetom. Pored toga, jasan predloženi budžet mora biti dostavljen zajedno sa Predlogom aktivnosti. Molimo preuzmite obrazac Predloga aktivnosti i budžeta koji je priložen ovom pozivu.

Link za poziv: https://www.eitfood.eu/media/jobs-pdf/FINAL_Inspire_Programmes_Call_Guidelines_2.pdf

Izvor