Deficitarna zanimanja u opštini Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Deficitarna zanimanja
Na osnovu člana 10. Odluke o stipendiranju studenata opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 6/2014) Komisija za studentske stipendije na sednici održanoj 26. aprila 2021. godine utvrdila je

LISTU DEFICITARNIH ZANIMANJA
za koja se dodeljuju studentske stipendije u 2021/2022. godini

1.
Komisija za studentske stipendije utvrdila je listu deficitarnih zanimanja u 2021/2022. godini, kao i broj stipendista za pojedinu deficitarnu struku na osnovu iskazanih potreba privrednih subjekata i u oblasti društvenih delatnosti na području opštine Kanjiža, podataka o strukama za koje se obrazuju aktuelni korisnici stipendija iz budžeta opštine Kanjiža, uzimajući u obzir i ranije dodeljene stipendije od strane opštine za konkretna zanimanja, i to:

Zanimanje Broj stipendija
Nastavnik flaute 1
Nastavnik klavira 1
Informatičar 1
Inženjer građevine 1
Nastavnik geografije 1
Nastavnik matematike 1
Pedagog 1
Defektolog 1
Psiholog 1
Pravnik 1
Doktor opšte medicine 1
Andragog 1
Novinar 1
Socijalni radnik 1

2.
Ovu listu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža i u lokalnim sredstvima informisanja.

Lista deficitarnih zanimanja za koja se dodeljuju studentske stipendije u 2021/2022. godini

Izvor