Životna sredina i klimatska pravda

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Životna sredina i klimatska pravda Na konkurs se mogu podneti: • Projekti koji kroz uspostavljanje aktivnih veza između ekoloških građanskih aktera i antikorupcijskih i medijskih zajednica doprinose unapređenju transparentnosti, doslednoj primeni propisa i suženju prostora za pojavu korupcije i zloupotreba, a u cilju prevencije štetnih posledica po zdravu životnu sredinu i […]

Nastavi

Socijalna i ekonomska pravda

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO Socijalna i ekonomska pravda Na konkurs se mogu podneti projekti posvećeni: • Uključivanju građana, posebno neformalnih radnika i socijalno ugroženih grupa (žene, Romi, neformalni radnici) u širi socijalni dijalog i ključne reformske procese (uključujući proces evropskih integracija), kako bi se zaustavila erozija i unapredilo poštovanje ekonomskih i socijalnih prava, a posebno […]

Nastavi

Javni poziv za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera za obuke

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE  Javni poziv za izvođače obuka radi realizacije pilot obuke za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera za obuke Pilot obuka za tržište rada za nezaposlene na osnovu vaučera podrazumeva uključivanje nezaposlenih u obuke za tržište rada koje za rezultat imaju sticanje znanja i veština, koje doprinose povećanju nivoa zapošljivosti ili […]

Nastavi