Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA
Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine.

Predlog programa odnosno projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskog objekta podnosi njegov vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta, uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Po svojoj sadržini projekti treba da se odnose na izgradnju, održavanje ili opremanje sportskih objekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

  • Izgradnja novog sportskog objekta podrazumeva izgradnju objekta u pogledu izvođenja radova sa pratećom dokumetacijom i dozvolama u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji.
  • Održavanje sportskog objekta podrazumeva kapitalno održavanje u pogledu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji, kao i investiciono
    održavanje sportskog objekta.
  • Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat ili predstavlja opremu koja služi obavljanju sportskih aktivnosti u tom sportskom objektu.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 41.000.000,00 (četrdesetjedan milion) dinara.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 1. juna 2021. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u toku trajanja konkursa na telefon (021) 487-4835, radnim danom između 10 i 13 časova ili putem elektronske pošte na adresu:
jasna.pesic@vojvodina.gov.rs

Detaljnije