Konkurs za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju

Konkursi

KABINET MINISTRA ZA INOVACIJE I TENHOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za najbolju žensku inovacionu preduzetničku ideju

Kabinet ministra za inovacije i tenhološki razvoj i Grad Beograd pozivaju sve zainteresovane da se prijave na Konkurs za izbor najbolje ženske inovacione preduzetničke ideje u 2019. godini, u okviru projekta „Zauzmi stav, razvijaj ideju“.

Projekat se realizuje u okviru Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva, koji sprovodi Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Nagradni fond je 5 miliona dinara, a najboljih 5 projekata će biti nagrađeni.

Učesnici konkursa mogu biti:
• Timovi, koji čine minimalno dva, a maksimalno pet članova. Vođa tima mora biti ženskog pola;
• Preduzetnici ili privredna društva, koji su osnovani najranije dve godine pre objavljivanja ovog konkursa. Osnivač preduzetničke radnje mora biti ženskog pola, odnosno vlasnik najmanja 50% privrednog društva mora biti ženskog pola.

Više informacija o formatu konkursa, uslovima i načinu prijave možete pronaći na internet prezentaciji Grada Beograda: http://www.beograd.rs/lat/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1757587-konkurs-za-najbolju-zensku-inovacionu-preduzetnicku-ideju-u-2019-godini/

Programom podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva do sada je podržano 17 projekata, koje su zajednički realizovali 13 lokalnih samouprava, fakulteti, razvojne agencije i udruženja žena. Više od 200 žena dobilo je direktnu podršku (100.000 – 550.000 dinara) za razvoj svog inovacionog preduzetničkog poduhvata, dok je više od 2500 žena pohađalo različite obuke, edukacije i kurseve o preduzetničim veštinama.

Kabinet ministra inovacije i tehnološki razvoj opredelio je novih 100 miliona dinara za ovaj Program u 2019. godini.

Rok za prijavu je do 4. marta 2019. godine.

Detaljnije