Javni konkurs za finansiranje izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje izrade akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine raspisuje Javni konkurs za podnošenje prijava za izradu Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje posebnih programa – projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA KONKURSA Predlog programa odnosno projekta mogu da podnose jedinice lokalne samouprave, sportski centri (ustanove i javna preduzeća) čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove, vaspitno […]

Nastavi

Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU Javni konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini USLOVI U POGLEDU PODNOSIOCA I PREDMETA JAVNOG KONKURSA Javni konkurs je namenjen sportskim organizacijama, savezima za školski sport jedinica lokalnih samouprava i nadležnim teritorijalnim sportskim savezima jedinica lokalnih samouprava, koji ispunjavaju sledeće uslove: da su […]

Nastavi