Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika – opština Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika – opština Kanjiža Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se u 2021. godini. Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji: 1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža 2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove visokog ili višeg […]

Nastavi