Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom nastavlja sa jačanjem kapaciteta JLS i OCD u cilju unapređenja saradnje i dijaloga

Vesti

NAJAVA: Kancelarija nastavlja sa jačanjem kapaciteta JLS i OCD u cilju unapređenja saradnje i dijaloga

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom u 2020. godini nastavlja sa aktivnostima usmerenim na jačanje kapaciteta organa javne uprave i organizacija civilnog društva u pravcu izgradnje i unapređenja dijaloga i njihove međusobne saradnje.

Imajući u vidu potrebu da se obezbedi efikasna primena novog pravnog okvira koji podstiče veće učešće građana i civilnog društva u procesima odlučivanja, kao i da se ojačaju kapaciteti lokalnih samouprava i civilnog društva za međusobnu saradnju u cilju razvoja lokalnih zajednica, Kancelarija organizuje ciklus obuka kojima će biti obuhvaćeni predstavnici oba sektora.

Pored podsticanja saradnje u procesima odlučivanja, Kancelarija kontinuirano promoviše i radi na jačanju kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva za veće učešće u EU Programu „Evropa za građane i građanke“, za koji je Kancelarija nacionalna kontakt tačka u Republici Srbiji.

U skladu sa prethodnim, učesnici će u okviru ovih obuka biti u prilici da upoznaju novine u regulativi koje se odnose na učešće građana i civilnog društva u izradi propisa i dokumenata javnih politika, ali i da se više upoznaju sa ciljevima Programa „Evropa za građane i građanke“ i zajedno razvijaju projektne ideje.

Ove obuke organizuju se u okviru aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018 – 2020. godine i do kraja marta 2020. godine planirana je realizacija najmanje četiri obuke u različitim delovima Srbije.

Prvu u nizu obuka na temu „Saradnja lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva u razvoju lokalne zajednice“ održava se u Somboru, 27. februara 2020. godine, a više informacija možete pronaći OVDE .

Pozivamo vas da u narednom periodu redovno pratite sajt Kancelarije i informišete se o mestu i datumu održavanja narednih obuka.

Detaljnije