Predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za predlog projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji 2019. godine

CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK
Cilj konkursa je izbor projekta za predstavljanje Republike Srbije na 58. Međunarodnom bijenalu savremene umetnosti u Veneciji, od 11. maja do 24. novembra 2019. godine u paviljonu Republike Srbije, „Srbija“ u Đardinima, imajući u vidu centralnu temu 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine – “May You Live in Interesting Times“ (u daljem tekstu: 58. Bijenale u Veneciji 2019.), kao i iskaz novog umetničkog direktora Bijenala Ralfa Rugofa (Ralph Rugoff)

At a moment when the digital dissemination of fake news and ‘alternative facts’ is corroding political discourse and the trust on which it depends, it is worth pausing whenever possible to reassess our terms of reference. In this case it turns out that there never was any such “ancient Chinese curse” – May You Live in Interesting Times, despite the fact that Western politicians have made reference to it in speeches for over a hundred years. It is an ersatz cultural relic, and yet for all its fictional status it has had real rhetorical effects in significant public exchanges. At once suspect and rich in meaning, this kind of uncertain artefact suggests potential lines of exploration that are worth pursuing at present, especially when the “interesting times” it evokes seem to be with us once again. Hence the 58th International Art Exhibition of La Biennale di Venezia will be titled after a counterfeit curse.

https://www.labiennale.org/en/art/2019/introduction-ralph-rugoff

Projekat Nacionalne prezentacije treba da sadrži predlog koncepta i postavke, da problemski i medijski bude aktuelan i razumljiv, da komunicira sa temom u određenoj meri ili da je kritički promišlja.

KRITERIJUMI KONKURSA
Projekat treba da sadrži predlog idejnog rešenja, finansijskih projekcija i predlog koncepta postavke, u skladu sa postavljenim premisama Programskog saveta za nastup Republike Srbije, kao i umetničkog direktora 58. Bijenala u Veneciji 2019. godine.

Poziv se upućuje umetnicima / kustosima/ autorskim timovima.

O rezultatima konkursa odlučivaće Programski savet imenovan od strane Ministarstva i komesar nastupa.

USLOVI KONKURSA
Predajom rada učesnici prihvataju propozicije ovog konkursa.
Predloženi umetnici / kustosi / autorski timovi, mogu biti sa nezavisne scene kao i iz ustanova kulture, imajući prvenstveno u vidu njihovo iskustvo i prethodni rad.
Učesnici moraju imati zapažene međunarodne aktivnosti, kao što su izlaganja u značajnim muzejima i galerijama, kao i na značajnim međunarodnim manifestacijama.

Krajnji rok za predaju radova je subota 12. januar 2019. godine do 12,00 č.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Kuće legata http://www.kucalegata.org i Ministarstva kulture i informisanja www.kultura.gov.rs kao i na telefone:
011/ 7700 299 (realizator) i 011/ 3398 175 (ministarstvo).

Programski savet će, nakon završetka konkursa, napraviti uži izbor projekata, s tim da će, po potrebi, nekoliko odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa biti pozvano da u formi prezentacije/intervjua, predstave svoj projekat. Imena odabranih umetnika/kustosa/autorskih grupa kao i konačni rezultat, biće objavljeni na sajtu Realizatora/Ministarstva.

KRITERIJUMI ZA VREDNOVANJE PROJEKATA
Žiri će pristigle projekte vrednovati prema sledećim kriterijumima:
– umetnički kvalitet i inovativnost projekta;
– jasno definisan koncept projekta;
– korespondiranje, u određenoj meri, sa centralnom temom ili kritički osvrt na istu;
– osmišljena arhitektura i dizajn postavke;
– tehnička izvodljivost pri realizaciji;
– usklađen i racionalan budžet u propisanim okvirima;
– potencijal za pravovremeno izvođenje, u odnosu na rokove;
– ugled u stručnoj javnosti;
– reference i na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim
galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.);
– doprinose uspostavljanju i unapređenju međunarodne saradnje kao i afirmaciji
savremene umetničke scene Srbije u inostranstvu.

Detaljnije