Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje programa i projekata međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti Predmet Predmet Konkursa je sufinansiranje međunarodnih programa/projekata koji se realizuju u Republici Srbiji, a koji doprinose razvoju međunarodne bilateralne i multilateralne saradnje, i to: konferencija, seminara, radionica i drugih stručnih skupova, kao i rezidencijalnih programa u oblasti kulture […]

Nastavi

Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2019. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2019. godinu Predmet konkursa Predmet konkursa je finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika. Cilj konkursa Cilj konkursa je podsticanje razvoja vizuelnih umetnosti putem osavremenjivanja umetničkih zbirki […]

Nastavi

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2019. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2019. godinu Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2018. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. […]

Nastavi