Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2020. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za predlaganje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti za Kulturni centar Srbije u Parizu u 2020. godini Predmet Predmet Konkursa je finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulture i umetnosti čija je realizacija planirana u Kulturnom centru Srbije u Parizu u 2020. godini, a koji doprinose ostvarivanju opšteg interesa u […]

Nastavi

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2020. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2020. godini OPŠTI KONKURSNI USLOVI KARAKTER KONKURSA Karakter konkursa: Konkurs je republički. Prema vrsti konkurs je javni, neanonimni. Prema obliku konkurs je dvostepeni. CILJ KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK Materijali podržani konkursom biće prikazani, u […]

Nastavi

Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2020. godinu

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA Konkurs za otkup publikacija za biblioteke za 2020. godinu Ministarstvo kulture i informisanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) izvršiće otkup odabranih naslova publikacija objavljenih u 2019. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVD izdanja), za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije. […]

Nastavi