Otvoren prvi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”

Konkursi

EACEA

Otvoren prvi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”

Obaveštavamo sve zainteresovane da je otvoren novi poziv za podnošenje projekata u okviru programa „Evropa za građane i građanke”.

U ovom pozivu možete aplicirati zaprojekte u okviru Poglavlja 1 – Evropsko sećanje i Poglavlja 2 – Demokratski angažman i građansko učešće – mera 2.1. Bratimljenje gradova.

Ovaj poziv se zatvara 1. februara 2019. godine.

Prioriteti koji su u fokusu u okviru prvog poglavlja su:
• Civilno društvo i građansko učešće u totalitarnim režimima
• Demokratska tranzicija i pristupanje EU
• Antisemitizam, anticiganizam, ksenofobija, homofobija i drugi oblici netolerancije – lekcije za savremeni trenutak
• Komemoracija i obeležavanje značajnih istorijskih događaja iz skorašnje evropske istorije
1919. Mirovni sporazumi koji dovode do kraja Prvog svetskog rata (uključujući Versajski ugovor)
1939. Kraj Španskog građanskog rata u evropskoj perspektivi
1979. Evropski parlamentarni izbori
1989. Demokratske revolucije u Centralnoj i Istočnoj Evropi i pad Berlinskog zida
2004. 15 godina od proširenja EU u centralnoj i istočnoj Evropi

U okviru drugog poglavlja „Demokratski angažman i građansko učešće” sledeći prioriteti su u fokusu za 2019. godinu:
• Debata o budućnosti Evrope i evroskepticizmu, ekstremizmu i rasizmu u Evropi
• Promovisanje solidarnosti u vremenu krize
• Podsticanje međukulturnog dijaloga, međusobnog razumevanja i borbe protiv stigmatizacije migranata i manjinskih grupa

Takođe, skrećemo pažnju da pre pripreme aplikacije obavezno pažljivo pogledate novi Programski vodič i Radni program za 2019. godinu, kao i sajt EACEA.

Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru mere 2.2. Mreže gradova će naknadno biti objavljen i rok za apliciranje će biti 1. mart 2019. godine.

*Tokom 2019. godine moguće je podneti i projektne ideje koje se odnose na događaje čije je obeležavanje planirano 2020. godine. Više o istorijskim događajima koji su predviđeni za obeležavanje:https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Detaljnije