Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+

Konkursi

erasmus-plusMINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Javni konkurs za informisanje i podizanje kapaciteta mladih za aktivnije učešće u EU programu ERAZMUS+ u Republici Srbiji

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Pravo učešća na konkursu :
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koja su registrovana na teritoriji Republike Srbije i koja su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta;

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 310, ili OVDE.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona:  + 381 11 311 72 96 ili putem elektronske pošte na adresu: konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Link