Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za finansiranje projekata podrške osnivanja i osnaživanja rada kancelarija za mlade

Konkurs je objavljen u sredu 28.3.2018. godine u dnevnom listu „Dnevnik“ i traje do 30.6.2018. godine

Sve uslove konkursa možete pročitati u tekstu konkursa, a kompletnu konkursnu dokumentaciju sa obrascem predloga programa-projekata i obaveznom dokumentacijom možete preuzeti u prilogu.

Prilog:
Zahtev za finansiranje predloga projekta
Budžet predloga projekta