Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova

Konkursi

bolnica lose stanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova u 2016. godini, koji su hitni za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova

 

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Javni konkurs je otvoren do utroška sredstava predviđenih javnim konkursom, a najkasnije do 30. juna 2016. godine.

Detaljnije