MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE – Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta

Konkursi

MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE

Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta

U okviru nastavka podrške gradovima i opštinama u uvođenju jedinstvenog upravnog mesta, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisuje šesti po redu javni poziv opštinama i gradovima za prijavu u okviru projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“ u ukupnom iznosu od 88.000.000,00 dinara budžetskih sredstava.

Jedinstveno upravno mesto je svaki povezani upravni postupak, kojim se omogućava upravno postupanje u papirnom ili elektronskom obliku, u upravnoj stvari jednog ili više organa, radi ostvarivanja jednog ili više prava, obaveza ili pravnih interesa stranke (građana i privrednih subjekata).

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave, jedinstvena kontakt tačaka, za komunikaciju građana sa svim organima sa kojima bi oni inače morali sami i direktno da stupe u kontakt kako bi ostvarili neko svoje pravo.

Zahvaljujući jedinstvenom upravnom mestu, građani mogu da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije i da nakon brze i efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim organom odnosno službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno do 25. februara 2023. godine.

Detalji o načinu prijavljivanja, kriterijumima i neophodnoj dokumentaciji mogu se pronaći i preuzeti sa sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na adresi www.mduls.gov.rs.

Detaljnije