Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka” 1. OPŠTI USLOVI Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju ciljeva Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite „Srbija protiv raka”. 2. PRIORITETI U FINANSIRANJU […]

Nastavi

Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama

COSME Javni poziv COSME programa za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama COSME program raspisao je javni poziv za dostavljanje predloga projekata za proizvode bazirane na inovacijama i modernom dizajnu. Javni poziv odnosi se na mala i srednja preduzeća koja su u procesu komercijalizacije prototipa ovakvog proizvoda. Cilj je da se malim i […]

Nastavi