Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Konkursi

MINISTARSTVO TURIZMA I OMLADINE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

1. Predmet

Ministarstvo turizma i omladine raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude („Službeni glasnik RS“, broj 12/22).

2. Osnovni ciljevi

1) unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:
(1) izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih kapaciteta, restorana i objekata sportsko-rekreativnog i zabavnog sadržaja,
(2) restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke kapacitete,
(3) nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima,
(4) unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude,
(5) dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira;
2) izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;
3) usklađivanje turističkih kapaciteta sa zakonom kojim se uređuje oblast turizma i ugostiteljstva.

3. Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1) privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2) preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3) poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 41/09, 10/13 – dr. zakon, 101/16 i, 67/21 – dr. zakon i 114/21).

4. Kvalifikovanje, ocenjivanje i rangiranje projekata

Kvalifikovanje projekata vrši se na osnovu:

1) ekonomske opravdanosti projekta;
2) ocene finansijskog stanja i kreditne sposobnosti podnosioca zahteva;
3) kvaliteta ponuđenih instrumenata obezbeđenja vraćanja kreditnih
sredstava.

Kvalifikovanje projekata vrši Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), saglasno zaključenom komisionom ugovoru sa Ministarstvom turizma i omladine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Ocena i rangiranje kvalifikovanih projekata vrši se na osnovu:

1) usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije i drugim planskim dokumentima;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) očekivanog doprinosa unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) nivoa razvijenosti opštine na kojoj se realizuje projekat;
5) usklađenosti arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

Rok za podnošenje zahteva je 1. septembar tekuće godine. Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. oktobar tekuće godine.

Reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita Fond može odobriti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139697.

Detaljnije